خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری زیست ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری زیست فناوری جلبک

(-)

تاریخ تصویب : 24-11-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : مهدی محمدی

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


-

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


-