خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری محیط زیست ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری محیط زیست و تغییر اقلیم

(-)

تاریخ تصویب : 24-11-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : علی محمد صنعتی

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


-

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


-

نام:  جوزف اسماك
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  مهدي خزايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست
صفحه شخصی: 
نام:  كريستين ساندرز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  سيده زهرا صمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  سيد اميد نبوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه محيط زيست
صفحه شخصی: