بدنه خبر

خانه /بازدید معاونت پژوهشی دانشگاه ...

بازدید معاونت پژوهشی دانشگاه خلیج فارس از مراکز نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه خلیج فارس در هفته پژوهش و فناوری

شنبه / 20 آذر 1400

همزمان با هفته پژوهش و فناوری دکتر فاتحی معاون پژوهشی دانشگاه خلیج فارس با حضور در مراکز نوآوری دانشگاه، از دستاوردهای پژوهشی این مراکز بازدید کردند.

در این بازدیدها که با حضور خانم دکتر بیات مدیر توسعه و تجاری سازی فناوری و ارتباط با جامعه و دکتر ترابی مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس برگزار شد از فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی مرکز نوآوری و توسعه حفاظت و قدرت، مرکز نوآوری و توسعه فناوری دریایی، مرکز نوآوری و توسعه فناوری زیستی، مرکز بین المللی توسعه نرم افزارهای موبایل،‌ مرکز نوآوری و توسعه فناوری ساخت و مواد پیشرفته و مرکز هوشمندسازی و اینترنت اشیاء بازدید شد.

 
 

 
 

 
 

 
  🌐برای اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه شود:
 
آرشیو اخبار