بدنه خبر

خانه /برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری ...

برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس در سال 1400 مشخص شدند

یکشنبه / 21 آذر 1400

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس در سال 1400 مشخص شدند.
 

 
 طی مراسمی که در محل پردیس فناوری دانشگاه خلیج فارس برگزار شد از برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری در زمینه های دانشجویان پژوهشگر برتر ، دانشمند یک درصد برتر دنیا بر مبنای اعلام پایگاه علوم جهان اسلام (ISC)، نویسندگان مقالات پراستناد در سال 2021 برمبنای اطلاعات پایگاه ESI، پژوهشگران برتر جوان ، واحدهای پژوهش و فناوری برتر و پژوهشگران برتر دانشگاه تجلیل شد.
 
 

 
 

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته اسامی برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری در سال 1400 به شرح زیر است:

 

دانشجویان برتر:

1- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی‌ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی: سرکار خانم زهرا ماهوزی

2- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی: سرکار خانم هدیه قاسمی فرد

3- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی‌ارشد دانشکده کسب و کار و اقتصاد: سرکار خانم مائده دهقانی

4- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده کسب و کار و اقتصاد: جناب آقای محمدحسین کبگانی

5- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی‌ارشد دانشکده مهندسی: جناب آقای سامان صولتی

6- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده مهندسی: جناب آقای احسان محمودی میمند

7- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی: جناب آقای مهدی رضاپور

8- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی‌ دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی: جناب آقای آرش ابراهیمی

9- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی‌ارشد دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی: جناب آقای میثم انصارپور

10- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی: سرکار خانم فاطمه کرامت

11- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی‌ارشد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده: جناب آقای سید آرش مرعشیان

12- دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده: سرکار خانم مریم عبدالملکی

 
 


 

دانشمند یک درصد برتر دنیا بر مبنای اعلام پایگاه علوم جهان اسلام (ISC):

1- جناب آقای دکتر پرویز ملک‌زاده

 

نویسندگان مقالات پراستناد در سال 2021 برمبنای اطلاعات پایگاه ESI:

1- سرکار خانم دکتر فریبا سهرابی

2- سرکار خانم دکتر مریم عباسی طریقت

3- جناب آقای دکتر فاضل شجاعی

 
 

 
 

پژوهشگران برتر جوان دانشگاه:

1- پژوهشگر برتر جوان دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی: جناب آقای دکتر محسن نوروزی

2- پژوهشگر برتر جوان دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده: جناب آقای دکتر محمد جواد صابر

3- پژوهشگر برتر جوان دانشکده کسب و کار و اقتصادک جناب آقای دکتر رضا جلالی

4- پژوهشگر برتر جوان دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی: سرکار خانم دکتر آزاده میروکیلی

5- پژوهشگر برتر جوان دانشکده مهندسی: جناب آقای دکتر یاسین حیدرپور

6- پژوهشگر برتر جوان پژوهشکده خلیج فارس: جناب آقای دکتر اسماعیل عباسی

 
 

 
 

واحدهای پژوهش و فناوری برتر دانشگاه:

1- واحد پژوهش و فناوری برتر پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات: گروه پژوهش و فناوری اینترنت اشیاء و پردازش سیگنال، مدیر گروه: جناب آقای دکتر حیدر کشاورز

2- واحد پژوهش و فناوری برتر دانشکده نفت، گازو پتروشیمی: گروه پژوهش و فناوری دینامیک سیالات محاسباتی، مدیر گروه: جناب آقای دکتر احمد آذری

3- واحد پژوهش و فناوری برتر پژوهشکده خلیج فارس: هسته پژوهش و فناوری محیط زیست و تغییرات اقلیمی، دبیر هسته: جناب آقای دکتر علی‌محمد صنعتی

4- واحد پژوهش و فناوری برتر دانشکده کسب و کار و اقتصاد: هسته پژوهش و فناوری بهره‌وری و توسعه پایدار، دبیر هسته: جناب آقای دکتر پرویز حاجیانی

5- واحد پژوهش و فناوری برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی: هسته پژوهش و فناوری تاریخ شفاهی خلیج فارس، دبیر هسته: جناب آقای دکتر حسن الهیاری

 
 

 

پژوهشگران برتر دانشگاه:

1- پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات وعلوم انسانی: جناب آقای دکتر حسین مهتدی

2- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده: جناب آقای دکتر رحمان دشتی

3- پژوهشگر برتر دانشکده کسب و کار و اقتصاد: جناب آقای دکتر خداکرم سلیمی فرد

4- پژوهشگر برتر دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی: جناب آقای دکتر شهریار عصفوری

 
 

 
  🌐برای اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه شود:
https://researchweek.pgu.ac.ir/rw00pgu01/
آرشیو اخبار