بدنه خبر

خانه /گزارشی از شاخص های پژوهشی ...

گزارشی از شاخص های پژوهشی تعدادی از دانشگاه های کشور

دوشنبه / 20 دی 1400


نظر به آنکه شناسایی جایگاه و مقایسه شاخص‌های دانشگاه با سایر دانشگاه‌های کشور می‌تواند در تعیین اولویت‌ها، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های دانشگاه نقش به‌سزایی ایفا نماید، این مدیریت گزارشی از شاخص‌های قابل دسترس میان 12 دانشگاه تهیه نموده است. این گزارش  شامل جزییات زیر است:

 دانشگاه‌های انتخاب شده بر اساس رتبه‌بند جهانی تایمز در سال 2021 به دو دسته با رتبه‌های کمتر و بیشتر از 1000 تعریف شده‌اند. همچنین تلاش شده است، دانشگاه‌های هر دسته با گستره‌های متفاوتی از تعداد اعضای هیات علمی، سابقه فعالیت و رتبه آنها در رتبه‌بندی ISC انتخاب شوند.
 
 
جهت مشاهده گزارش مربوطه به فایل زیر مراجعه گردد:

آرشیو اخبار