بدنه خبر

خانه /حضور دانشگاه خلیج فارس در ...

حضور دانشگاه خلیج فارس در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

شنبه / 02 بهمن 1400

انتشارات دانشگاه خلیج‌فارس با ۳۳عنوان کتاب در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران حضور یافت.
 
 
 
🌐برای اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه شود:
آرشیو اخبار