بدنه خبر

خانه /فراخوان طرح درون دانشگاهی ...

فراخوان طرح درون دانشگاهی رساله دکتری 1401

چهارشنبه / 31 فروردین 1401


 📃 به اطلاع دانشجویان دکتری و اساتید راهنمای ایشان می رساند در راستای حمایت از رساله‌های دکتری، دستیابی به پژوهش باکیفیت و با هدف استفاده از ظرفیت «آیین‌نامه طرح‌های پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس»، معاونت پژوهش و فناوری قصد دارد از طرح‌های درون‌دانشگاهی از نوع رساله دکتری به شرایط زیر حمایت نماید:

 

         دانشجویان متقاضی لازم است پیشنهاده رساله دکتری خود را تا پیش از تاریخ اتمام این فراخوان به تصویب رسانده باشند.

         دانشجویان متقاضی نباید بیش از 9 نیم‌سال آموزشی از دوره تحصیل ایشان گذشته باشد.

        مجری طرح استاد راهنمای اول و دانشجو به عنوان همکار اول طرح تعریف می‌گردند.

        رساله‌های محصول محور با قابلیت تجاری‌سازی دار اولویت خواهند بود.

 

📃 مراحل تصویب طرح:

 

1-   تکمیل کاربرگ پیشنهاده طرح درون دانشگاهی از نوع رساله دکتری (قابل دسترسی در آدرس: /_Pages/Regulations/Default.aspx)

2-   ارسال کاربرگ طرح به همراه پیشنهاده مصوب شده رساله توسط استاد راهنمای اول به گروه آموزشی مربوطه، تصویب طرح در گروه آموزشی و ارسال به دانشکده

3-   انجام فرایند داوری طرح (دو داور که حداقل یک داور از خارج از دانشگاه باشد.) توسط معاون پژوهش،  فناوری و امور بین‌الملل دانشکده/رئیس دانشکده و ارسال پیشنهاده به همراه نتایج داوری به معاونت پزوهش و فناوری

4-   بررسی نتایج داوری در معاونت پژوهش و فناوری

5-   تصویب طرح‌های برگزیده در شورای پژوهش و فناوری

6-   عقد قرارداد با مجری در دفتر توسعه و تجاری‌ساری فناوری و ارتباط با جامعه

 

       📃 حمایت مالی

 

میزان حمایت مطابق آیین‌نامه طرح‌های پژوهش و فناوری به میزان نصف پژوهانه دانشجوی دانشجوی دکتری تعیین می‌گردد که به شرح زیر است:

         رساله‌های تجربی: 60 میلیون ریال

         رساله‌های نیمه‌تجربی یا میدانی: 40 میلیون ریال

        رساله‌‌های نظری: 20 میلیون ریال

 

متقاضیان محترم ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا 20 اردیبهشت ماه 1401 پیشنهاده‌های مصوب شده در گروه‌های آموزشی به دانشکده‌ها ارسال شده باشد.

 

آرشیو اخبار