بدنه خبر

خانه /دانشگاه خلیج فارس در حوزه ...

دانشگاه خلیج فارس در حوزه زیست فناوری در گروه رتبه الف قرار گرفت

یکشنبه / 01 خرداد 1401

 

 📃در ارزیابی وزارت عتف ازبین 100 دانشگاه و پژوهشگاه که در حوزه زیست فناوری فعال هستند، دانشگاه خلیج فارس در میان 5 دانشگاه و پژوهشگاه برتر، رتبه الف را کسب کرد.

عملکرد موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعال در حوزه زیست فناوری در سال ۱۴۰۰ مورد ارزیابی قرار گرفت ودر این ارزیابی و پایش گزارش عملکرد، ۱۵ دانشگاه و پژوهشگاه که در مأموریت‌های مصوبه زیست‌فناوری دستاورد های برتری داشته انتخاب و شایسته تقدیر شدند.

در رتبه‌بندی دانشگاه و پژوهشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳ گروه (هر گروه شامل 5 پژوهشگاه و دانشگاه ) رتبه الف، ب و ج، وجود داشت .
 
 
به گفته دکتر محمد مدرسی سرپرست دانشگاه خلیج فارس، در همین راستا سیاستگذاری‌هایی صورت گرفته است و پیش‌تر ناحیه نوآوری بندر بوشهر بر اساس چارچوب اجرای برنامه‌های توسعه کشور و نواحی نوآوری شهری و پهنه‌های فناوری در شهر بوشهر با پهنه‌ای به مساحت ۵۷ هکتار، که بیشتر در اختیار شهرداری بندر بوشهر، دانشگاه خلیج فارس و وزارت نیرو قرار دارد، مصوب شده است.

 🌐برای اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه گردد:
آرشیو اخبار