مشخصات پژوهش

خانه /..
عنوان ..
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ..
پژوهشگران حسین شیرکانی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار ..
زمان شروع طرح 1401-04-01
زمان خاتمه طرح 1401-04-02
مدت‌زمان مصوب 1
فایل پوستر _