مشخصات پژوهش

خانه /طرح 2
عنوان طرح 2
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ..
پژوهشگران حسین شیرکانی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار ..
زمان شروع طرح 1400-02-01
زمان خاتمه طرح 1400-03-01
مدت‌زمان مصوب 1
فایل پوستر _