28 مهر 1400

مهدی خزایی

مرتبه علمی:
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن: -
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
مقالات در همایش ها
1
مهدی خزایی، اسماعیل عباسی (1398) بررسی و تحلیلی بر اثرات و عوامل مولد گردوغبار در جنوب غرب آسیا چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2
مهدی خزایی، اسماعیل عباسی (1397) بررسی و تحلیل اثرات گردوغبار بر دو مقوله سلامت و کشاورزی سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران ، معماری و طراحی شهری
3
اسماعیل عباسی، مهدی خزایی (1397) بررسی سازوکار دینامیک جو همزمان با رخداد توفانهای گرد و خاک شدید ایستگاه سینوپتیک اهواز سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری
4
اسماعیل عباسی، مهدی خزایی (1396) بررسی و تحلیل شرایط جوی همزمان با رخداد آلودگی های شدید شهر تهران پنجمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
5
مهدی خزایی، اسماعیل عباسی (1396) بررسی وضعیت آسایش اقلیمی و معماری همساز با اقلیم شهرستان نهاوند پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
6
اسماعیل عباسی، مهدی خزایی (1395) مطالعه اقلیمی توفان های گرمسیری مخاطره آمیز و موثر بر سواحل جنوب شرقی ایران توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران
7
8
مهدی خزایی، اسماعیل عباسی (1394) مطالعه وضعیت آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از شاخص ها و نمودارهای ترمودینامیکی جو چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!