07 آذر 1400

موسی صابر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن: -
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
Fariba Sohrabi, , mousa saber, (2014) Effects of Buprofezin and Imidacloprid on the Functional Response of Eretmocerus mundus Mercet PLANT PROTECTION SCIENCE: ; 150،145
4
5
6
فریبا سهرابی، پرویز شیشه بر ، موسی صابر، محمد سعید مصدق (1391) اثر غلظت زیرکشنده بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Encarsia inaron Walker (Hymenoptera:Aphelinidae) گیاه پزشکی: ; ،
7
8
مقالات در همایش ها
1
فریبا سهرابی، فاطمه جمالی، موسی صابر (1394) ندارد ندارد
2
فریبا سهرابی، پرویز شیشه بر ، موسی صابر (1392) اثرات بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی واکنش تابعی Eretmocerus mundus Mercet دومین کنفرانس بین المللی حشره شناسی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!