07 آذر 1400

منصور طرفی موزان زاده

مرتبه علمی:
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن: -
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
منصور زینلی، ابراهیم ستوده، محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، احمد قاسمی، منصور طرفی موزان زاده (1400) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) با آرد ماهی بر ساختار بافت روده بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 8; 1-10
3
mansour tarfi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, , naser aagh, Enric Gisbert (2021) Weaning strategies affect larval performance in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) AQUACULTURE: 539; 736-744
4
5
6
7
8
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, ُAhmad qasemei, mansour tarfi (2020) Replacement of dietary fish meal with Sargassum ilicifolium meal on growth, innate immunity and immune gene mRNA transcript abundance in Lates calcarifer juveniles AQUACULTURE NUTRITION: ; ،
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mahmoud Nafisi Bahabadi, mansour tarfi, naser aagh, , (2018) Enriched Artemia with L-lysine and DL-methionine on growth performance, stress resistance, and fatty acid profile of Litopenaeus vannamei postlarvae Journal of Applied Aquaculture: ; 325،336
19
20
مقالات در همایش ها
1
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Dara Bagheri, mansour tarfi (2020) Compensatory growth in yellowfin seabream, Acanthopagrus latus: effect on growth, digestive enzyme activities and antioxidant defense 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, ّIran, Tehran
2
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، منصور طرفی موزان زاده، رضوان تمدنی، هادی ابراهیمی، شیرین حامدی، ایمان ناصری فرد ، اسما احمدی، محمد سنگری، مهرداد اژدری، نسیم کلانی، زهرا جعفری، مینا عبادی، افسانه اسمعیلی (1397) اثر غنی سازی غذای زنده (روتیفر و آرتمیا) با اسید چرب ضروری دوکوزاهگزائنوویک اسید (DHA) بر بازماندگی و رشد لارو شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
3
منصور طرفی موزان زاده، خالق مانعی، امین اوجی فرد، احمد قاسمی (1397) اثرات لستین سویا جیره غذایی بر عملکرد رشد و رسیدگی جنسی مولدین میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
4
اسمعیل پقه، ناصر آق، جاسم غفله مرمضی ، وحید مرشدی، منصور طرفی موزان زاده (1394) اثرات لاکتوفرین جیره بر روی عملکرد رشد، تغذیه و بازماندگی ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) همایش ملی-منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
محسن لطفی، روح اله فاتحی، منصور طرفی موزان زاده، مرضیه بابایی ربیعی (1398) ترکیب روش رطوبت دهی-رطوبت گیری و روش بدون خروجی مایع برای شیرین سازی آب دریا با استفاده از گرمای بازیافتی
6
صابر نگهداری، صدیقه هاشم نیا، منصور طرفی موزان زاده، صادق کریمی (1397) مطالعات اسپکتروسکوپی و الکترو شیمیایی افدرین با استفاده از نقاط کوانتمی کربنی
7
خالق مانعی، امین اوجی فرد، احمد قاسمی، منصور طرفی موزان زاده (1397) اثر لستین سویای جیره غذایی بر عملکرد تولید مثل و رسیدگی جنسی مولدین میگوی پاسفید غربی
8
9
کتاب
1
محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، منصور طرفی موزان زاده، امیرحسین احمدی، محمد مهدی گلشن (1399) زیست شناسی و تکثیر و پرورش ماهی باس دریایی آسیایی شابک:978-600-8451-41-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!