08 آذر 1401

علی آقارخ

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
تحصیلات: شیلات
تلفن:
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ali Agharokh, mojtaba taleshi, , majid rasta, hoor torabi jafroudi, belen rubio armesto rubio armesto (2021) Assessing the relationship between the abundance of microplastics in sediments, surface waters, and fsh in the Iran southern shores ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 1; 3
2
, , Saeid Tahmasebi, Ali Agharokh, (2020) Marine macro-algae as a bio-indicator of heavy metal pollution in the marine environments, Persian Gulf Indian Journal of Geo-Marine Sciences: 49(3); 357-363
3
مهدی بی باک ، مسعود ستاری، علی آقارخ، عادله حیدری (1398) تنوع ریخت شناسی در دو جمعیت ماهی Aphanius dispar در دو چشمه گوگردی واقع در استان بوشهر علوم و تکنولوژی محیط زیست: ; 213،220
4
, Masoud Sattari, Ali Agharokh, Saeid Tahmasebi, (2018) Assessing some heavy metals pollutions in sediments of the northern Persian Gulf (Bushehr province ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL: ; 175،179
مقالات در همایش ها
1
علی آقارخ، مهدی بیباک (1401) تأثیرات تغییرات اقلیمی بر شکوفایی دریایی جلبکی دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
2
علی آقارخ (1398) فیزیولوژی ریزجلبک ها شابک:978-622-00-0173-7
3
علی آقارخ، طاهره معصومی (1392) دستنامه لیمنولوژی شابک:978-964-235-221-0
4
علی آقارخ (1392) پلانگتون های دریایی (نحوه شناسایی) شابک:978-964-235-246-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!