11 آذر 1400
سيدعبداللطيف هاشمي فرد

سیدعبداللطیف هاشمی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 09177755574
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ترکیب فلزات برخواص فیزیکی-شیمیایی کاتالسیت غربال مولکولی ساپو-34 در تبدیل متانول به الفین های سبک
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
549
پژوهشگران الهام جوکار (دانشجو) ، علی ایزدبخش (استاد راهنما) ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق ، غربال مولکولی ساپو-34 به روش هیدروترمال و با افزودن ترکیبی از فلزات سنتز شده است . نتایج مشخصه یابی خواص کاتالیست با روش های XRD ، SEM ، EDX BET و هم دماهای جذب و دفع نیتروژن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تست های مشخصه یابی XRD ساختار کریستالی و بلورینگی مطلوب نمونه های سنتزی را تایید می کند و نشان می دهد که حضور فلزات در ساختار ساپو-34 منجر به کاهش شدت پیک های نموداری در الگوهای پراش اشعه ایکس می شود و به جز در یک مورد متوسط اندازه کریستال ها کوچکتر از متوسط اندازه کریستال ها در نمونه خالص می باشد . بررسی مورفولوژی کاتالیست توسط آنالیز SEM توزیع یکنواخت ذرات و ساختار مکعبی ساپو-34را نشان داده که مطابق نتایج موجود در مراجع نیز می باشد.ضمن اینکه بررسی زمان افزودن متفاوت الگوساز در این تحقیق تاثیرات قابل توجهی را بر خواص فیزیکی و شیمیایی نمونه های کاتالیستی سنتز شده نشان می دهد به ویژه درمورد نتایج مربوط به سطح ویژه کاتالیست ،نتایج قابل ملاحظه ای از حدود 225 تا 570(m2/g) بدست آمده است. بطور خلاصه می توان ادعا کرد که اثر جانشینی یون فلز لانتانیم از گروه فلزات ارتقادهنده نسبت به یون فلز سریم در ترکیب سه تایی از فلزات و همچنین یون فلز کلسیم از گروه فلزات قلیایی خاکی نسبت به یون فلزی پتاسیم از گروه فلزات قلیایی تاثیرات مطلوب تری را بر خواص فیزیکی و شیمیایی نمونه های کاتالیستی سنتز شده با روش جانشینی فلزات دارا می باشد.