31 شهریور 1400
سيدعبداللطيف هاشمي فرد

سیدعبداللطیف هاشمی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 09177755574
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی گرفتگی در زیست -راکتورهای غشایی با افزودن انعقاد کننده و اصلاح سطح غشاء با استفاده از نانوذرات، برای تصفیه پساب.
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Membrane fouling, membrane bioreactor, nanoparticles, coagulant, wastewater.
پژوهشگران حسن طاهری زاده (دانشجو) ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (استاد راهنما) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد راهنما)

چکیده

در نتیجه توسعه شهرها و صنایع، به ویژه پس از پس از جنگ جهانی دوم، ازدیاد آلاینده ها و پساب شهری و صنعتی زنگ هشدار آلودگی محیط زیست را به صدا درآورد. در نتیجه نیاز به تصفیه پساب به طور جدی تری مطرح شد. همانگونه که انتظار می رود، روش های طبیعی مانند استخرهای تثبیت فاضلاب از قدیمی ترین روش های تصفیه پساب می باشند. همچنین استفاده از پساب برای آبیاری محصولات کشاورزی با توجه به خواص کودی آن مرسوم بوده است. اما امروزه پساب شهری و صنعتی به روش بیولوژیکی تصفیه می شوند. یکی از این روش ها فرآیند MBR می باشد. در این مطالعه غشاهای الیاف میان تهی از جنس PVC برای تصفیه پساب با استفاده از روش MBR ساخته شدند. همچنین از نانوذرات ZnO برای افزایش آبدوستی غشاء و انعقاد کننده کلرید آهن (III) برای افزایش لخته سازی استفاده شد. آزمون های مختلفی مانند: TP، TKN، TSS، NTU، BOD، COD، SEM، FTIR و ... برای آنالیز نتایج مورد بررسی قرار گرفتند. غشاهایی که دارای نانوذره بودند نتایج بسیار خوبی داشتند. نتایج FTIR از تشکیل رسوبات مختلف بر روی سطح غشای PVC0 خبر داد. همچنین درصد حذف نیتروژن و فسفر برای غشای PVC0.5 بترتیب، 99 و 79 درصد بدست آمد. همچنین مقاومت های غشایی برای غشاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت مقاومت رسوبات برگشت ناپذیر برای غشای PVC0 بسیار بیشتر از غشاهای دیگر بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان نتیجه گرفت که فرآیند MBR یک روش بسیار مناسب جهت تصفیه پساب می باشد و می توان با انتخاب مواد مناسب جهت ساخت غشای مورد استفاده، خروجی بسیار مناسب و با کیفیت مطلوبی را داشته باشیم.