31 شهریور 1400
سيدعبداللطيف هاشمي فرد

سیدعبداللطیف هاشمی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 09177755574
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کشیدگی الیاف میان تهی همراه با تغییر غلظت پلیمر و افزودن نانوذرات مختلف MMT و HNT بر روی کارایی تماس دهنده غشایی برای جداسازی دی اکسید کربن
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
CO2 removal, hollow fiber, stretching, Membrane contactor
پژوهشگران سیما بشارتی پور (دانشجو) ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (استاد راهنما) ، محسن عباسی (استاد مشاور)

چکیده

امروزه با توجه به مصرف وسیع و رو به رشد گاز طبیعی و همچنین گرم شدن جهانی ناشی از نشر CO2، محققان زیادی به دنبال ارائه ی روشی آسان، ارزان و سریع برای جداسازی CO2 می باشند. در این مطالعه تاثیر اعمال کشیدگی بر متغیر های ساختاری و عملکرد جداسازی تماس دهنده غشا الیاف میان تهی PEI برای جذب CO2 بررسی شد. غشا ها با استفاده از روش نخ ریسی مرطوب و اعمال کشیدگی همزمان سنتز شدند. اثر کشیدگی بر محلول های پلیمری با غلظت متفاوت پلیمر و همچنین بر محلول های پلیمری حاوی غلظت های متفاوت نانو ذرات خاک رس مطالعه شد. غشا های آماده شده توسط آزمون نفوذ پذیری گاز، اندازه گیری تخلخل توده، آزمون زاویه تماس، آزمون فشار ورودی مایع آب و آزمون جذب گاز مشخص شدند. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که تخلخل موثر سطح غشا با اعمال کشیدگی کاهش یافته ولی کارایی تماس دهنده ها غشایی به علت کاهش قطر الیاف، ضخامت دیواره غشا و ایجاد گسست های ریز در سطح به صورت نسبی افزایش پیدا کرد. همچنین مقاومت ترشوندگی غشا با توجه به نتایج زاویه تماس و فشار بحرانی ورودی آب بهبود یافت.