11 آذر 1400
سيدعبداللطيف هاشمي فرد

سیدعبداللطیف هاشمی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 09177755574
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و مطالعه تماس دهنده غشایی الیاف میان تهی پی وی سی/ نانو ذره کربنات کلسیم جهت نم زدایی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
: پی وی سی، تماس دهنده غشایی، نم زدایی، نانو ذره کربنات کلسیم، دی اتیلن گلایکول
پژوهشگران محمد صادق قدرتی (دانشجو) ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (استاد راهنما)

چکیده

در این مطالعه، به منظور نم زدایی از گاز، حلال جاذب دی اتیلن گلایکول (DEG) مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور تماس دهنده غشایی الیاف میان تهی با جنس پلی وینل کلرید( PVC) اصلاح شده با لاستیک سیلیکونی (PDMS) و نانو ذره کلسیم کربنات (CaCo_3) ساخته شد. تأثیر اصلاح سطح با لاستیک سیلیکونی در حضور نانو ذرات کلسیم کربنات، درصد رطوبت نسبی هوای ورودی، دبی های متفاوت گاز و مایع، در عملیات جذب بخار آب مورد بررسی قرار گرفت. دبی جریان گاز اثر قابل ملاحظه ای بر میزان بازده داشت. همچنین مشاهده شد تغییرات دبی مایع اثر چندانی بر بازده و شار انتقال جرم ندارد. این مسئله نشان داد که، مقاومت انتقال جرم در فاز مایع نبوده و دبی جریان گاز اثر قابل ملاحظه ای بر میزان بازده داشته است. برای تماس دهنده غشایی اصلاح نشده شار بالاتری مشاهده شد، اما در آزمون عملکردی بلند-مدت، کارایی این غشا نسبت به غشا های اصلاح شده پایین تر بود. نتایج نشان می دهند که تماس دهنده غشایی الیاف میان تهی در جداسازی بخارات آب از جریان گاز می تواند بسیار مؤثر باشد.