01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی همخوانی ترمودینامیکی برای داده های هم دمای P-x سیستم شامل اب و MEA
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Thermodynamic consistency test, P-x data, MEA, Alkanolamines, Gibbs-Duhem’s equation.
پژوهشگران امیرعباس ایزدپناه (نفر اول)

چکیده

In this work thermodynamic consistency test is performed on isothermal P-x data for system containing MEA and water. The CPA equation of state has been used for modeling P-x data. Fugacity coefficients of components and compressibility factor in the liquid phase have been calculated by CPA Eos. Thermodynamic consistency test has been performed by rewriting the Gibbs-Duhem’s equation in term fugacity coefficient and using the area test method. The results show that the P-x data are thermodynamically consistence with acceptable accuracy.