01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه ی شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان و دی اکسید کربن، با استفاده از معادله حالت GC-VTPR و مدل چن-گائو در فاز هیدرات
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
هیدرات گازی، معادله حالت، معادله حالت GC-VTPR
پژوهشگران مجتبی زارع زاده (نفر اول) ، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم) ، مسعود مفرحی (نفر سوم) ، مجتبی رضایی (نفر چهارم)

چکیده

In this study hydrate equilibrium pressure for methane and carbon dioxide in the presence of pure water was calculated by GC-VTPR equation of state in the fluid phase and Chen-Guo model for hydrate phase. At the first step, to evaluate ability of GC-VTPR to model fluid phase, solubility of methane and carbon dioxide in the pure water was calculated and then combining this model with Chen-Guo for hydrate phase, the hydrate equilibrium pressure at a given temperature was calculated. For 305 hydrate equilibrium pressure data for methane and carbon dioxide, the average absolute error was 3.29%. this results show this model can be used to correlate hydrate equilibrium conditions well.