01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تئوری و آزمایشگاهی شرایط تشکیل رسوب واکس بر روی سه نمونه نفت خام ( سبک، سنگین و فروزان ) مخازن ذخیره سازی شرکت های پایانه های صادرات مواد نفتی و فلات قاره جزیره خارک
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Wax ( Paraffin Wax ), Precipitation ( Deposition ), Petroleum Mixtures and Modeling.
پژوهشگران محمدی حقیقی کورش (دانشجو) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد راهنما) ، شهریار عصفوری (استاد مشاور)

چکیده

رسوب واکس یکی از معضلات جدی در صنایع نفت و گاز می باشد، که مشکلاتی را در تولید، انتقال و فرآوری و ذخیره سازی ایجاد می کند. به منظور جلوگیری از این پدیده، استفاده از یک مدل ترمودینامیکی مطمئن برای پیش بینی دمای نقطه تشکیل واکس ( نقطه ابری شدن ) ضروری می باشد. در این پژوهش سعی بر آن شده است که با ارزیابی مدل های ترمودینامیکی موجود برای توصیف رسوب دهی واکس، مدل وون که از زیر گروه های مدل محلول جامد غیر ایده آل می باشد انتخاب گردیده و با استفاده از ضوابط بکار رفته در مدل پدرسن و اجرای محاسبات جداسازی آنی دو فازی به بهبود نتایج حاصل از این مدل پرداخته شده است. مهمترین مشکل در تعادل جامد و مایع توجیه رفتار غیر ایده آل فاز جامد می باشد. در این کار مدل ضریب فعالیت محلول منظم بهبود یافته برای توجیه رفتار فاز جامد و مایع در نظر گرفته شده و تمامی پارامتر های از مراجع ریاضی و آل سحاف مورد استفاده قرار گرفته است. در این کار از اثر فشار بر روی نمونه های نفتی با ترکیب ثابت صرف نظر شده است. به دلیل اینکه میزان فشار در مخازن ذخیره سازی کمتر از psi 20 می باشد. برای محاسبه خواص اجزاء هیدرو کربنی نا مشخص از روش تفکیک PNA استفاده شده است. به منظور تعیین کار آیی این مدل از داده های آزمایشگاهی مربوط به سیستم های سه تایی و نمونه های نفتی موجود در مقالات و آزمایش های انجام شده در پژوهشگاه نفت استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل پیشنهاد شده تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی در فشار پایین دارد. در این پژوهش، کار های آزمایشگاهی نیز با استفاده از روش های سنجش گرانروی و تعیین دمای ابری شدن، دمای ظهور واکس به دست آمده است.