01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از یک عبارت قطبی در معادله حالت sPC-SAFT-D برای محاسبه تعادل فازی بخار- مایع سیستم های شامل مواد قطبی دی اکسیدکربن، نیتروژن، سولفید هیدروژن و هیدرو کربن ها
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
417
پژوهشگران الهه ایرجی (دانشجو) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد راهنما) ، حسین رهیده (استاد مشاور)

چکیده

0