01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی برج کاستیک الفین جهت بررسی کاهش مصرف کاستیک به وسیله جایگزینی پکینگها
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
absorption, caustic wash tower, ...
پژوهشگران احمد سعیدی مجد (دانشجو) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد راهنما)

چکیده

روش های مختلفی برای حذف گازهای اسیدی از گاز کراکینگ وجود دارد. در این مطالعه جذب واکنشی به وسیله جذب شیمیایی در محلول آبی کاستیک در نظر گرفته شده است. این مطالعه بر پایه شبیه سازی با نرم افزارهای پرومکس و اسپن هایسیس می باشد. در پرومکس برای توصیف عملکرد برج کاستیک، از روش TSWEET Kinetics و بسته ترمودینامیکی Caustic Treating برای شبیه سازی برج جذب استفاده شده است؛ در اسپن هایسیس برای توصیف عملکرد برج کاستیک، در فاز بخار از معادله حالت Virial و در فاز مایع از مدل Extended NRTL استفاده شده است. نتایج شبیه سازی در هر دو نرم افزار، کارایی بالای کاستیک برای حذف سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن را نشان می دهد. نتایج شبیه سازی در هر دو نرم افزار نشان می دهد غلظت سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن در گاز خروجی از برج شستشوی کاستیک نزدیک به صفر است. در مورد جایگزینی پکینگ های مختلف و اثر گذاری آنها بر روی کاهش مصرف کاستیک بحث شده است. نتایج در پرومکس نشان داد که از بین پکینگ های انتخاب شده، در یک دبی و غلظت ثابت کاستیک، پکینگ های آی ام تی پی50 متال و پال رینگ متال 2 اینچ عملکرد بهتری در جذب سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن موجود در گاز کراکینگ دارند. همچنین در اسپن هایسیس نتایج نیز نشان داد که از بین پکینگ های انتخاب شده، در یک دبی و غلظت ثابت کاستیک، پکینگ های فلکسیمکس متال 400 آی ام تی پی50 متال و پال رینگ متال 2 اینچ عملکرد بهتری در جذب سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن موجود در گاز کراکینگ دارند. اثر تغییر دمای کاستیک ورودی نشان داد که با افزایش دما بیشتر از 40 درجه سانتی گراد، میزان دی اکسید کربن موجود در گاز خروجی افزایش خواهد یافت. افزایش دمای گاز ورودی بیش از 50 درجه سانتی گراد باعث افزایش غلظت دی اکسید کربن موجود در گاز خروجی می شود. افزایش دبی جریان گاز ورودی بیشتر 150000 کیلوگرم بر ساعت باعث افزایش غلظت دی اکسید کربن در گاز کراکینگ خروجی خواهد شد. افزایش ترکیب درصد وزنی اتان در گاز ورودی باعث کاهش غلظت دی اکسید کربن در گاز کراکینگ خروجی می شود و بلعکس.