31 شهریور 1400
احمد جامه خورشيد

احمد جامه خورشید

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +987731222628
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان سنتز شبك تبادلگر هاي حرارتي با استفاده از تركيب يك الگوريتم اكتشافي با يك الگوريتم قطعي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مهندسی و مدیریت انرژی
شناسه DOI
پژوهشگران امید محمدی (نفر اول) ، احمد جامه خورشید (نفر دوم)

چکیده

یکی از مسائل مهمی که در بهینه کردن هزینه های یک فرایند نقش عمده ای دارد، بهینه کردن میزان مصرف واحد پشتیبانی (بخار و آب سرد) است. با این هدف شبک? تبادلگر های حرارتی در یک فرایند مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از دیرباز روش های متعددی ارائه شده که مهم ترین آن ها روش پینچ است. الگوریتم های اکتشافی نیز اخیراً برای این هدف مورد استفاد? زیادی قرار گرفته اند. در این پژوهش، ترکیب الگوریتم تصادفی اجتماع مورچگان و یک الگوریتم قطعی برای پیدا کردن شبک? تبادلگر های حرارتی بهینه ارائه شده است. الگوریتم اجتماع مورچگان از ابتدا به منظور بهینه سازی مسائل گسسته معرفی شد و در این پژوهش نیز از آن در همین جهت استفاده شده است. برای به اثبات رساندن کارایی روش ارائه شده دو مسئل? نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج به دست آمده توسط الگوریتم پیشنهادی با داده های مقالات مقایسه شده است.