20 مرداد 1401
امين محمودي

امین محمودی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
"شبیه سازی عددی پیشروی موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر به روش هیدرودینامیک ذرات هموار
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتا تراکم پذیر، موج شکن مستغرق، پیشروی موج
پژوهشگران امین محمودی (نفر اول) ، حسن آبین (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله از یک مدل عددی لارانژی بدون شبکه، به نام مدل هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتا تراکم پذیر(WCSPS) برای شبیه سازی پیشروی موج منظم بر روی موج شکن مستغرق نفوذپذیر استفاده شده است. این مدل، دو بعدی بوده و سیال را به صورت کمی تراکم پذیر در نظر میگیرد و علاوه برا حل معادلات حاکم بر سیال لزج برای بدست آوردن میدان سرعت و چگالی، از حل معادله حالت برای بدست آوردن فشار استفاده میکند. این مسئله باعث کاهش حجم محاسبات نسبت به روش پایه مدل مهیدرنودینامیک ذرات هموار میشود. برای شبیه سازی آشفتگی سیال در روند پیشروی و شکست موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر، از مدل آشفتگی SPS که بوسیله تئوری شبیه سازی گردابه های بزرگ (LES) بدست آمده، استفاده شده است. در تحقیق حاضر، برای بررسی دقت مدل در شبیه سازی پیشروی موج منظم بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر، نتایج مدل عددی حاضر با نتایج آزمایشگاهی محمودی (2014) مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین نتایج مدل عددی حاضر با نتایج مدل عددی Rambabu و Mani (2005) مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج مدل عددی حاضر از تطابق بهتری با نتایج آزمایشگاهی برخوردار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل عددی تهیه شده ، ابزاری قوی جهت شبیه سازی پیشروی موج بر روی موج شکن مستغرق می باشد.