20 مرداد 1401
امين محمودي

امین محمودی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل حساسیت سدهای بتنی وزنی به مشخصات بتن با استفاده از روش المان محدود
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تحلیل حساسیت، سدهای بتنی وزنی، آنالیز دینامیکی غیر خطی، اندرکنش سد- مخزن-فونداسیون.
پژوهشگران امین محمودی (نفر اول) ، جلال بچاری صالحی (نفر دوم) ، فریبا نیک نژاد (نفر سوم) ، مرضیه زنگنه (نفر چهارم)

چکیده

بررسی رفتار لرزه ای سدهای بتنی و نیز ارزیابی ایمنی لرزه ای آنها، به دلیل اهمیت ایمنی سد درهنگام زلزله مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. زیرا تخریب این سازه ها در اثر زلزله می تواند آثار سوء اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. در این تحقیق آنالیز دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سد – مخزن– فونداسیون انجام شده است و برخی از بارها به دلیل اثرات ناچیزشان در نظرگرفته نمی شود و تنها بارهای هیدرواستاتیکی، نیروی وزن، نیروی زلزله، نیروی هیدرودینامیکی و نیروی یخ را در نظر گرفته شده است. آنالیز دینامیکی غیر خطی سد بتنی وزنی از روش فونداسیون بدون جرم با اعمال شرایط مرزی مناسب انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از روش اجزا محدود و با استفاده از نرم افزار Abaqusبه مدل سازی سد پاین فلت با سیستم سد – مخزن - پی همراه با تغییرات مقاومت فشاری بتن سد همراه با مخزن پرداخته شده است. پارامتر مورد بررسی در این تحقیق مقاومت فشاری بتن سد برای 5 مدل مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین تنش در پاشنه و پنجه سد ، جابجایی تاج سد و فشار هیدرو- دینامیکی مخزن در بالا دست سد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فشار هیدرودینامیکی و جابه جایی تاج سد با افزایش مقاومت کاهش وهمچنین تنش کششی در پاشنه سد و تنش فشاری در پنجه سد برای مدل های مختلف با افزایش مقاومت در بتن سد میزان این تنش ها کاهش می یابد.