29 شهریور 1400
آزاده ميروكيلي

آزاده میروکیلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 21222026
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی شرایط کشت و استخراج جهت افزایش غلظت رنگدانه های طبیعی استخراج شده از ریز جلبک کلرل
نوع پژوهش جذب گرنت
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران آزاده میروکیلی (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!