18 مرداد 1401
علي رنجبر

علی رنجبر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی نفت
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی نفت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1392 - 1397)
    عنوان رساله: بررسی رفتار ژئو مکانیکی گسلها در مخازن در اثر تزریق سیال
  • فوق لیسانس مهندسی نفت ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1392)
    عنوان پایان‌نامه: شبیه سازی توام جریان سیال و ژئومکانیک در تخمین تراکم و فرونشست مخازن حساس به تنش
  • لیسانس مهندسی نفت ، دانشگاه صنعت نفت ، ایران (1386 - 1390)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ali Ranjbar, , Amin Izadpanahi (2022) Numerical Analysis of Fluid Flow in a Deformable Porous Medium Using Finite Element Method Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 8; 47-59
2
Ali Ranjbar, Amin Izadpanahi, (2022) Numerical analysis of geomechanical behavior of fractures and faults in a deformable porous medium Journal of Petroleum Exploration and Production Technology: 1; 1
3
, Amin Izadpanahi, Parirokh Ebrahimi, Ali Ranjbar (2021) Estimation of shear wave velocity in an Iranian oil reservoir using machine learning methods JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING: 109841; 100
4
Ali Ranjbar, Hossein Hassani, Kurosh Shahriar, Mohammad Javad Ameri Shahrabi (2020) Thermo-hydro-mechanical modeling of fault discontinuities using zero-thickness interface element Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering: 12; 74-88
5
6
Ali Ranjbar, Hossein Hassani, Kurosh Shahriar (2017) 3D geomechanical modeling and estimating the compaction and subsidence of Fahlian reservoir formation (X-field in SW of Iran) Arabian Journal of Geosciences: 10; 116
مقالات در همایش ها
1
حسین پاپری، حسین سروی، علی رنجبر (1401) تعیین تخلخل انواع سنگ با استفاده از پردازش تصاویر سی تی هشتمین کنفرانس ملی مکانیک سنگ ایران، ایران¡ شاهرود
2
حسین سروی، پریرخ ابراهیمی، امیرجواد برهانی، علی رنجبر (1401) بازبینی و مقایسه روش های اعمال شرایط مرزی ضروری در روش عددی المان محدود هشتمین کنفرانس ملی مکانیک سنگ ایران، ایران¡ شاهرود
3
پریرخ ابراهیمی، حسین سروی، فاطمه محمدی نیا، علی رنجبر، حجت قیمت گر (1401) تخمین مدول یانگ از داده های حفاری با استفاده از روش های جنگل تصادفی و حداقل مربعات تقویت شده هشتمین کنفرانس ملی مکانیک سنگ ایران، ایران¡ شاهرود
4
Ali Ranjbar, , Amin Izadpanahi (2020) Numerical Analysis of Fluid Flow in a Deformable Porous Medium Using Finite Element Method 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
5
Ali Ranjbar, Seyed Alireza Kamani, Abdolrahim Ghaderi (2020) Petrophysical Evaluation of Fahliyan Reservoir Formation 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
6
صادق خوبانی، علیرضا بهادری، علی رنجبر (1397) ناحیه بندی و تعیین تنش های اطراف چاه با استفاده از روش خوشه بندی در یکی از چاه های میدان X در جنوب غربی ایران سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، ایران¡ تهران
7
8
دانیال فرخیان، رضا آذین، علی رنجبر (1397) کاربرد سی تی اسکن پزشکی و دندان پزشکی در مشخصه سازی سنگهای کربناته، تبخیری، مارل و ماسه هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE
9
مهدی اوجی، رضا آذین، مسعود ریاضی، حسن بهرامی، علی رنجبر (1397) امکان سنجی ظرفیت آب شیرین در سازند آسماری جهرم طاقدیس چاهپیر هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
1
Reza Azin, Amin Izadpanahi, Ali Ranjbar (2021) Challenges of Gas Injection ISBN: 978-3-030-77199-7
2
علی رنجبر، حمید صباغ، علی بنگر (1394) مرجع آموزش نرم افزار Petrel شابک:978-600-7445-23-5
3
قاسم زرگر، علی رنجبر، ساسان سلطانی سولگانی، جلال نشاط قوجق (1393) مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشی بر مدل سازی ساختمانی شابک:978-600-5184-82-2
4
قادر اسفندیاری، علی اکبر بیات، علی رنجبر، مهدی صادقی (1389) تخمین و ارزیابی مخازن هیدروکربنی شابک:978-600-5023-21-3
5
قادر اسفندیاری، علی رنجبر، مهدی صادقی، علی اکبر بیات (1388) مهندسی مخزن پیشرفته شابک:978-600-5023-15-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
1
علی رنجبر (1399) فروش محصول (مغزه سنگ 3)
2
علی رنجبر (1399) فروش محصول (مغزه سنگ 2)
3
علی رنجبر (1399) فروش نمونه مغزه سنگ
4
علی رنجبر (1399) فروش محصول (مغزه سنگ)

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه مهندسی نفت، دانشگاه خلیج فارس (1400 - اکنون)
  • دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی (1399-1400) (1399 - 1400)
بیشتر