05 مهر 1400
احمد شيرزادي

احمد شیرزادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 07733441494
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران (1386 - 1390)
 • فوق لیسانس ریاضی کاربردی ، دانشگاه خوارزمی ، ایران (1384 - 1386)
 • لیسانس ریاضی کاربردی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران (1380 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • روشهای بدون شبکه
 • معادلات دیفرانسیل کسری
 • پردازش تصاویر مبتنی بر معادلات دیفرانسیل
 • یادگیری ماشین
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mansur Safarpoor, , Ahmad Shirzadi (2020) A localized RBF-MLPG method and its application to elliptic PDEs ENGINEERING WITH COMPUTERS: ; 171،183
2
3
Mansur Safarpoor, Ahmad Shirzadi (2019) A localized RBF-MLPG method for numerical study of heat and mass transfer equations in elliptic fins ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; 35،45
4
فریبا تخت آبنوس ، احمد شیرزادی (1397) یک روش بدون شبک محلی به صورت قوی برای حل معادل شرودینگر وابسته به زمان دوبعدی پژوهش های ریاضی: ; 153،172
5
شبنم قایدی، احمد شیرزادی، منصور صفرپور، علی باقری بردی (1397) جوابهای عددی یک مدل ریاضی از دینامیک پلانکتون اکسیژن با استفاده از یک روش بدون شبکه مدل سازی پیشرفته ریاضی: ; 74،93
6
, Ahmad Shirzadi (2018) A greedy MLPG method for identifying a control parameter in 2D parabolic PDEs INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING: ; ،
7
, Ahmad Shirzadi (2017) A local meshless method based on the finite collocation and local integral equations method for delay PDEs ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; 67،73
8
9
Ahmad Shirzadi, (2015) A local meshless collocation method for solving Landau–Lifschitz–Gilbert equation ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; 104،113
10
Ahmad Shirzadi, (2015) A local meshless method for Cauchy problem of elliptic PDEs in annulus domains INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING: ; 729،743
11
, Ahmad Shirzadi (2015) A new implementation of the finite collocation method for time dependent PDEs ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; 114،124
12
, , Ahmad Shirzadi (2014) The local integral equation method for pattern formation simulations in reaction–diffusion systems ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; 329،340
13
Ahmad Shirzadi (2014) SOLVING 2D REACTION-DIFFUSION EQUATIONS WITH NONLOCAL BOUNDARY CONDITIONS BY THE RBF-MLPG METHOD Computational Mathematics and Modeling: ; 521،529
14
Ahmad Shirzadi, , (2013) A meshless simulations for 2d nonlinear reaction–diffusion Brusselator system CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES: ; 252،289
15
16
, Ahmad Shirzadi (2013) A newimplementationofthe finite collocationmethod for timedependentPDEs ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; 114،124
17
Ahmad Shirzadi, , (2012) Meshless simulations of the two-dimensional fractional-time convection–diffusion–reaction equations ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; 1522،1527
18
Ahmad Shirzadi (2012) Meshless Local Integral Equations Formulation for the 2D Convection-Diffusion Equations with a Nonlocal Boundary Condition CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES: ; 45،63
19
Ahmad Shirzadi, (2012) Convergent Overdetermined-RBF-MLPG for Solving Second Order Elliptic PDEs Advances in Applied Mathematics and Mechanics: ; 78،89
20
, Ahmad Shirzadi (2012) RANKING DECISION MAKING UNITS BASED ON THE COST EFFICIENCY MEASURE international journal of pure and applied mathematics: ; 55،63
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
نظری زاده رضا ، حسین حسین زاده، احمد شیرزادی (1400) استفاده از شبکه های عصبی احتمالی پایه شعاعی در تشخیص شیء
2
3
نازیلا برقی نژاد، حسین حسین زاده، احمد شیرزادی (1399) بهبود تصویر با کمک انواع مدل پرونا-مالک با استفاده از توابع توقف مرزی مختلف
4
5
معصومه آشنا، حبیب رستمی، احمد شیرزادی، حسین حسین زاده (1399) تشخیص عارضه در تصاویر اشعه ایکس استخوان با استفاده از شبکه عصبی عمیق
6
نسرین گودرزی، حبیب رستمی، احمد شیرزادی، حسین حسین زاده (1399) تشخیص نموتوراکس در تصاویر سی-ایکس-آر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
7
زینب محمدی، حبیب رستمی، احمد شیرزادی، حسین حسین زاده (1399) تخمین سن استخوانی از روی تصاویر رادیوگرافیک با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
8
فریبا تخت آبنوس ، احمد شیرزادی، سعید کریمی جعفر بیگلو (1397) توسعه ی روش های بدون شبکه بر مبنای استفاده از فرم های ضعیف محلی و انتخاب بهینه نقاط
9
شبنم قایدی، احمد شیرزادی، مهرداد کاروان جهرمی (1396) بررسی ریاضی و عددی دینامیک پلانکتون اکسیژن تحت تغییرات آب و هوا
10
11
12
فاطمه حصیری، احمد شیرزادی، سعید کریمی جعفر بیگلو (1395) روشهای عددی انتگرال گیرهای نمایی برای معادلات وابسته به زمان
13
سیده زهرا سجادی ، پرویز حاجیانی، احمد شیرزادی (1393) بررسی تأثیر شوک قیمت انرژی و بهره وری نیروی کار بر تورم در ایران
14
کاویانی عبدالحسین، سعید کریمی جعفر بیگلو، احمد شیرزادی (1393) روشهای تکراری برای حل معادله ماتریسی خطی و دستگاه معادلات ماتریسی خطی
15
16
ناصر وجدی، امین اوجی فرد، احمد شیرزادی، مجتبی صداقت جو (1393) جواب های کسری و شیبه سازی عددی معادلات کسری - زمان پخش
17
ناصر وجدی، احمد شیرزادی، مجتبی صداقت جو (1393) جواب های کسری و شبیه سازی عددی معادلات کسری زمان پخش
18
فاطمه صفاریان، احمد شیرزادی، سعید کریمی جعفر بیگلو (1393) روشهای ماتریسی برای جواب های عددی معادلات دیفرانسیل کسری
19
20
بحرانی فرشته، فرید بزرگ نیا ، احمد شیرزادی (1392) استفاده از معادلات با مشتقات جزیی در پردازش تصویر
21
مینا رئیسی، علی هاشمی، احمد شیرزادی، فرید بزرگ نیا (1392) بررسی همگرایی بعضی روشهای بدون شبکه محلی نامتقارن با توابع پایه ای شعاعی.
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (1397 - 1398)
 • معاون دانشجویی دانشگاه (1394 - 1396)
 • معاون آموزشی دانشکده علوم پایه (1392 - 1394)
 • مدیر گروه ریاضی (1391 - 1392)
بیشتر