02 آبان 1400
امير وزيري زاده

امیر وزیری زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 09177701465
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی چگالی ترازهای هسته ای با استفاده از مدل ابرشاره تعمیم یافته
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Level density parameter - generalized superfluid
پژوهشگران سکینه جعفری (دانشجو) ، مهدی سلطانی (استاد راهنما) ، امیر وزیری زاده (استاد راهنما) ، احمد محمدی اسلامی (استاد مشاور)

چکیده

تلاش های نظری و تجربی بسیاری در زمینه ی تحلیل چگالی ترازهای هسته ای صورت گرفته که منجر به ارائه ی مدل هایی مانند مدل دمای- ثابت، مدل گاز فرمی جابه جا شده به عقب و مدل ابرشاره ی تعمیم یافته گردیده است. که هر کدام از این مدل ها مشکلات خاص خود را دارند. در هر کدام از این مدل ها مجموعه ای از پارامترهای آزاد برای تطبیق با داده های تجربی وارد شده اند. و مقادیر این پارامترها برای مدل های مختلف، متفاوت است. در این پایان نامه از مدل ابرشاره ی تعمیم یافته استفاده شده است که در آن دو پارامتر آزاد وجود دارد، و یک انرژی بحرانی تعریف می شود که برای ناحیه ی پایین و بالای آن روابط متفاوتی برای تطبیق با داده های تجربی به کار می رود. با استفاده از جدیدترین داده های در دسترس، و استفاده از عامل قطع اسپین گیلبرت- کامرون در مدل ابرشاره ی تعمیم یافته، پارامترهای چگالی تراز و انرژی انتقال یافته به عقب برای 20 هسته محاسبه و امکان وابستگی پارامتر چگالی تراز به عدد جرمی نیز بررسی گردیده است.