14 آذر 1401
علي يادگاري

علی یادگاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 07731222634
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Cavitation in Irradiated and Oriented High-Density Polyethylene Cast Films with Stacked Lamellar Morphology
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
شناسه DOI
پژوهشگران علی یادگاری (نفر اول) ، جلیل مرشدیان (نفر دوم) ، حسین علی خنکدار (نفر سوم) ، Udo Wagenknecht (نفر چهارم)

چکیده

Cavitation (void formation) in high-density polyethylene cast films, having a stacked lamellar morphology, subsequent to tensile stretching of both nonirradiated and irradiated films was investigated. With nonirradiated films, the cavitation was not observed in the nonannealed films with lower draw ratios, while a limited number of voids was detected in the films of higher draw ratios. Annealing caused an intensive cavitation, and uniform distribution of cavities was noticed in highly oriented films. It was shown that cross-linking exerted a suppressive influence on cavitation in the annealed and oriented films; and with increasing the irradiation dose, the cavitation was completely eliminated.