20 مرداد 1401
علي ايزدبخش

علی ایزدبخش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 2607
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر غلظت اسید بر خواص فیزیکی SBA-15 در شرایط سنتز موتاه زمان هضم
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
SBA-15 mesoporous silica, low-cost rice husk ash, low acidic condition. Introduction
پژوهشگران علی ایزدبخش (نفر اول) ، خدابخش نیکنام (نفر دوم) ، سید عباس سجادی (نفر سوم)

چکیده

In the present research, the SBA-15 mesoporous silica synthesis using TEOS and rice husk ash (RHA) as the silica sources and Pluronic P123 as the template under different acidic conditions in short ripening time were studid. The high quality sample was obtained from TEOS and 1 molar HCl, while high quality RS-3M sample was obtained by 3 molar HCl with RHA used as silica source. The effect of acid concentration on the texture and morphology of obtained SBA-15 samples were investigated by small angle XRD and SEM techniques.