31 شهریور 1400

علی ایزدبخش

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه مروری تولید بایودیزل با استفاده از کاتالیست های اسیدی، بازی و آنزیمی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
biodiesel, heterogeneous catalyst, trans-esterification.
پژوهشگران علی ایزدبخش (نفر اول) ، الهام گودرزی (نفر دوم)

چکیده

در سالهای اخیر به دلیل کاهش منابع سوختهای فسیلی و همچنین افزایش آلودگی و نشر گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف این سوختها، در کشورهای صنعتی تولید بایودیزل از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در برخی کشورهای توسعه یافته تولید این سوخت در مقیاس تجاری نیز انجام میگیرد. معمولا تولید بایودیزل از طریق واکنش ترانساستریفیکاسیون چربیها و روغنهای گیاهی با استفاده از کاتالیستهای بازی هموژن انجام میپذیرد. اما فرآیند هموژن نیازمند مرحله جداسازی گلیسرین و شستشو با آب میباشد که این موارد منجر به افزایشهزینه تولید و مصرف آب میشود. به منظور رفع این مشکلات استفاده از کاتالیستهای هتروژن پیشنهاد شد؛ زیرا جداسازی این نوع کاتالیستها راحت بوده و در بیشتر موارد نیازی به شستشو با آب نیست. همچنین خوردگی در این نوع از کاتالیستها نسبت به کاتالیستهای هموژن کمتر است. مقاله حاضر، مروری بر انواع کاتالیستهای هتروژن آزموده شده برای تولید بایودیزل است که میتواند برای ادامه پژوهش در زمینهی تولید کاتالیست هتروژن مناسب برای تولید بایودیزل مفید واقع شود.