31 شهریور 1400

علی ایزدبخش

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی پلیمریزاسیون دوغابی پلی اتیلن سنگین با استفاده از کاتالیست های زیگلر-ناتا : تخمین ثوابت سرعت
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
پلیمریزاسیون دوغابی، کاتالیست زیگلر ناتا ، پلی اتیلن سنگین ، مدل سازی
پژوهشگران علی ایزدبخش (نفر اول)

چکیده

در این مطالعه مدل ریاضی واکنش پلیمریزاسیون پلی اتیلن سنگین با استفاده از کاتالیزورهای غیر همگن زیگلر- ناتا در فرآیند دوغابی بررسی شده است. واکنش های فعال سازی، آغاز، انتشار، انتقال زنجیر و غیر فعال سازی در مدل سینتیکی در نظر گرفته شده است. با استفاده از معادلات سرعت و فرضیات لازم، یک الگوریتم کامل جهت بهینه سازی و بدست آوردن پارامترهای سینتیکی پلیمریزاسیون دوغابی پلی اتیلن سنگین با استفاده از تابع توزیع فلوری و روش ممان ها، ارائه شده است. با استفاده از این الگوریتم، پارامتر های سینتیکی این فرآیند با در نظر گرفتن 6 سایت فعال روی کاتالیست تخمین زده شده است.