20 مرداد 1401
علي ايزدبخش

علی ایزدبخش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 2607
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر افزودن ماده الگوساز مورفلین بر خواص فیزیکی-شیمیایی غربالملکولی ساپو-34
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
غربال ملکولی - سیلیکو آلومینا فسفات -34 (SAPO-34)، سنتز هیدروترمال
پژوهشگران علی ایزدبخش (نفر اول) ، الهام جوکار (نفر دوم)

چکیده

در این تحقیق روش افزودن های الگَوساز در سنتز غربال مولکولی ساپو-34 ٍ تاثیری کهِ روش افزودن بر خواص فیزیکی و شیمیایی کاتالیست دارد مطالعه شده است و با آنالیز هایXRD ،EDX/SEMّ ٍ وهمدمای جذبٍ و دفع نیتروژن مورد بررسی قرار گرفته است.