28 شهریور 1400

علی ایزدبخش

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری براثر مقادیر مختلف فلزات بر کاتالیست SAPO-34 در تبدیل به الفین های سبک
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
SAPO-34 ، NiAPSO-34 ، MgAPSO-34 ، CoAPSO-34 ، FeAPSO-34 ، GaAPSO-34
پژوهشگران علی ایزدبخش (نفر اول) ، الهام جوکار (نفر دوم)

چکیده

با کاهش ذخایر نفت خام و افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی استفاده از گاز طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ که از آن جمله می توان به فرایند تبدیل متانول به الفین ها اشاره کرد. که در آن متانول حاصل از گاز سنتز به الفین های سبک جهت مصرف در صنایع پتروشیمی تبدیل می شود. همچنین طبق گزارش مراجع مشاهده شده است که قرار گرفتن فلزات در ساختار کاتالیست SAPO-34، می تواند منجر به بهبود خواص کاتالیزوری از طریق بهبود خاصیت اسیدی و کاهش انتخاب پذیری متان شود. بنابراین با توجه به تأثیر فلزات مختلف در ساختار کاتالیست SAPO-34، در این مقاله مروری بر اثر فلزات Ni Co, Mg, Ga, Fe که با مقادیر مختلف در ساختار کاتالیست SAPO-34 قرار گرفته اند به همراه نتایج آنالیزهای شامل BET NH3-TPD, SEM, FTIR, XRD شده است.