31 شهریور 1400

علی ایزدبخش

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ارتقا دهنده سریا و مس بر فعالیت کاتالیست Ni/SBA-16 در فرایند اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
SBA-16, Catalyst, Partial Oxidation of Methane, Syngas, Nano, Mesoporous
پژوهشگران زهرا شکوهی شولی (نفر اول) ، علی ایزدبخش (نفر دوم) ، علی محمد صنعتی (نفر سوم)

چکیده

Effect of Ce promoter on the catalytic performance of Ni/SBA-16 for partial oxidation of methane was investigated. Ni/SBA-16 Catalyst with ceria promoter were prepared by the impregnation method and employed in partial oxidation of methane (POM). The textural properties of prepared catalysts were characterized by N2 adsorption and XRD techniques. The catalytic performance of samples was evaluated in a microreactor and conversion of CH4 in the temperature range of 700 to 850?C was obtained. The obtained results showed that the methane conversion didn’t change with the addition of ceria at the ration of Ni/Ce of 1/1. However, the addition of Cu to Ni/SBA-16 resulted in the reduced methane conversion at the same ratio of Ni/Cu. Furthermore, comparison of methane conversion on the SBA-16 supported catalysts with the similar catalysts supported on SBA-15 published in the literature indicated superior performance of SBA-16 as a catalyst support in catalytic partial oxidation of methane.