18 مرداد 1401
علي ايزدبخش

علی ایزدبخش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 2607
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی توزیع اندازه ذرات در تبلور غربال های مولکولی: مطالعه موردی SAPO-34
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
157
پژوهشگران دشتی نوید (دانشجو) ، علی ایزدبخش (استاد راهنما) ، احمد آذری (استاد راهنما)

چکیده

0