28 شهریور 1400

علی ایزدبخش

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی توزیع اندازه ذرات در تبلور غربال های مولکولی: مطالعه موردی SAPO-34
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
157
پژوهشگران دشتی نوید (دانشجو) ، علی ایزدبخش (استاد راهنما) ، احمد آذری (استاد راهنما)

چکیده

0