28 شهریور 1400

علی ایزدبخش

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین ره نگاشت دانش و فناوری کاتالیست استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران علی ایزدبخش (نفر اول) ، رضا آذین (نفر دوم) ، عبدالمجید مصلح (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!