05 مهر 1400
ابراهيم رجب پور

ابراهیم رجب پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی
تلفن: 09128497144
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1392 - 1396)
  عنوان رساله: طراحی مدل مدیریت مسیر شغلی کارکنان دانشی (مطالعه موردی: کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت)‏
 • فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات ، علامه طباطبایی ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شرکت های تابعه شرکت مادر (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین)‏
 • لیسانس مدیریت صنعتی ، خلیج فارس ، ایران (1384 - 1388)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
 • فرهنگ سازمانی
 • مدل شایستگی
 • ارزیابی عملکرد
 • آموزش و توسعه کارکنان
 • مدیریت مسیر شغلی
 • مدیریت منابع انسانی سبز
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
مهدی افخمی اردکانی، ابراهیم رجب پور، مجید علی محمدی اردکانی (1400) بررسی تأثیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر نوآوری مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس یزد) مطالعات آموزشی و آموزشگاهی: دوره 10؛ شماره 2; 155-179
2
احمد قربان پور، ابراهیم رجب پور، عزیزه حسینی اقبال (1400) شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی بازی وارسازی با کاربست رویکرد سوارای فازی مدیریت سازمان های دولتی: 9(3); 29-44
3
مهدی افخمی اردکانی، ابراهیم رجب پور، مجید علی محمدی اردکانی (1400) نظام پیشنهادها و برون رفت از سکوت سازمانی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: 12; 170-191
4
ابراهیم رجب پور، احمد قربان پور (1400) ظهور سیستم های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم های ‏مدیریت یادگیری از منظر بازی وارسازی ‏ پژوهش های مدیریت در ایران: 25; 51-72
5
ابراهیم رجب پور، جبار باباشاهی (1399) شناسایی لنگرگاههای مسیر شغلی کارکنان دانشی برمبنای مدل شایستگی (موردمطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت) پژوهش های مدیریت منابع انسانی: 12; 9-36
6
ابراهیم رجب پور (1399) تأثیر ذهن آگاهی بر موفقیت شغلی؛ با نقش میانجی سازگاری و فرسودگی فرآیند مدیریت و توسعه: 33; 49-70
7
ابراهیم رجب پور، جهانشاه چرختاب مقدم ، مهدی افخمی اردکانی، مهدی هاشمی (1399) تبیین مفهوم توسعه منابع انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت با استفاده از تکنیک ‏دیمتل فازی مدیریت بهره وری: ; 119140
8
ابراهیم رجب پور، مهدی افخمی اردکانی (1399) رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تأمین سبز مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: ; 317،342
9
10
11
12
ابراهیم رجب پور، جهانشاه چرختاب مقدم ، امیر حمزه ملایی (1398) تأثیر مؤلفه های مدیریت استعداد بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشی (مورد ‏مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏ مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: ; 175،196
13
فخریه حمیدیان پور، ابراهیم رجب پور، سلیمه افراخته، عمران مهرابی (1398) بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی: ; 1،22
14
15
جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی، رضا طهماسبی، ابراهیم رجب پور (1396) طراحی مدل شایستگی کارکنان دانشی در پژوهشگاه صنعت نف مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: ; 3،24
16
ابراهیم رجب پور (1396) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیست محیطی پژوهش های مدیریت منابع انسانی: ; 51،75
17
ابراهیم رجب پور، مهدی افخمی اردکانی (1395) ارائه مدلی به منظور تبیین توانمندسازی سرمایه های دانشی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری آموزش و توسعه منابع انسانی: ; 117136
مقالات در همایش ها
1
ابراهیم رجب پور، امیرحمزه ملایی (1398) تأثیر آموزش کارکنان بر کیفیت خدمات بانکی با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: بانک ملی) هفتمین کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ابراهیم رجب پور، مائده دهقان (1400) بررسی تأثیر فراگیری ویروس کرونا بر کسب و کارهای ‏تعاونی استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • مشاور پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه منابع انسانی ‏ (1395 - 1396)
 • مشاور منابع انسانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ‏ (1395 - 1397)
 • کارشناس منابع انسانی (1392 - 1394)
 • مسئول اتوماسیون اداری جهاد کشاورزی استان بوشهر ‏ (1390 - 1392)
بیشتر

گالری تصاویر

ابراهيم