13 آذر 1402
اسماعيل تماري

اسماعیل تماری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سینتیک و مکانیسم الکتروشیمیایی داروی رالوکسیفن
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
560
پژوهشگران خواجه مینا (دانشجو) ، اسماعیل تماری (استاد راهنما) ، مریم عباسی طریقت (استاد مشاور)

چکیده

0