16 آذر 1400

اسماعیل تماری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی تجزیه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سینتیک و مکانیسم الکتروشیمیایی داروی رالوکسیفن
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
560
پژوهشگران خواجه مینا (دانشجو) ، اسماعیل تماری (استاد راهنما) ، مریم عباسی طریقت (استاد مشاور)

چکیده

0