16 آذر 1400

اسماعیل تماری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی تجزیه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب زیستی روی توسط زیست توده ی کتومورفا بهینه شده با نانوذرات مغناطبسی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
00439
پژوهشگران ظفری فایزه (دانشجو) ، محمود نیاد (استاد راهنما) ، اسماعیل تماری (استاد مشاور)

چکیده

0