16 آذر 1400

اسماعیل تماری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی تجزیه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
رفتار الکتروشیمیایی و نوری نقاط کوانتومی کربنی تهیه شده بوسیله دوپامین
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
163
پژوهشگران حکیم حمید (دانشجو) ، صدیقه هاشم نیا (استاد راهنما) ، اسماعیل تماری (استاد مشاور)

چکیده

0