16 آذر 1400

اسماعیل تماری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی تجزیه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان An efficient electrochemical synthesis of diamino-o-benzoquinone:Mechanistic and kinetic evaluation of the reaction of azide ion with o-benzoquinone
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله CHEMICAL COMMUNICATIONS
شناسه DOI
پژوهشگران داود نعمت الهی (نفر اول) ، عباس افخمی (نفر دوم) ، اسماعیل تماری (نفر سوم) ، طاهره شریعت منش (نفر چهارم) ، مهدی حصاری (نفر پنجم) ، مریم شجایی فرد (نفر ششم به بعد)

چکیده

An efficient method for the synthesis of diamino-o-benzoquinone based on the Michael reaction of electrochemically generated o-benzoquinone with azide ion is described, as well as an estimation of the homogeneous rate constant (kobs) of the reaction of o-benzoquinone with azide ion by the digitalsimulation method.