06 آبان 1400

غلامرضا عبدی

مرتبه علمی:
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
تحصیلات: بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
تلفن:
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان Foliar nutrition of date palm: advances and applications. A review
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
date palm, foliar nutrition, leaf morphology, leaf anatomy, Phoenix dactylifera L.
مجله Folia Oecologica
شناسه DOI doi: 10.2478/foecol-2021-0010
پژوهشگران حسین شریف (نفر اول) ، ابتهاج ال تمیمی (نفر دوم) ، غلامرضا عبدی (نفر سوم)

چکیده

Foliar fertilization is one of the crucial ways for continued cultivation of date palm, obtaining the best results of growth and production, in addition to the possibility to reduce damage from abiotic stress. Although subjected date palm to an annual fertilization program, it faces some challenges, including low soil availability for nutrients, dryness of the soil surface, low root activity in the breeding period, soil alkalinity, as well as water scarcity in areas of cultivation, and symptoms of deficiency of some elements. This review attempts to shed light on the importance of using leaf fertilization, demonstrating the successful technique and positive results, and proving the ability of date palm cells to absorb nutrients, similar to other trees, and interact with chemical and biological fertilizers. Besides, the leaflet’s possibility of absorbing various nutrients, chelated iron, biostimulants, antioxidants, and nano-fertilization, are presented.