08 آذر 1401

هانا اعتمادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / محیط زیست
تلفن: 09372912570
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Aziza Baubekova, mahdi akbari, Hana Etemadi, Faisal Bin Ashraf, aliakbar Hekmat Zadeh, ali Torabi Haghighi (2022) Causes & effects of upstream-downstream flow regime alteration over Catchment-Estuary-Coastal systems SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT: 48; 20
2
Masome Mahmodi, , , , Hana Etemadi, , mahdi tanha ziyarati (2021) Carbon stock in three mangrove forests in north Persian Gulf Environmental Earth Sciences: 81; 20
3
4
Esmaeil Abbasi, Hana Etemadi, Joseph Smoak, Iman Rousta, Haraldur Olafsson, Piotr Baranowski, Jaromir Krzyszczak (2021) Investigation of Atmospheric Conditions Associated with a Storm Surge in the South-West of Iran Atmosphere: 12; 15
5
ملیحه امینی، آتنا نعیمی، هانا اعتمادی (1400) بررسی میزان آلودگی فلز روی در منابع خاک و امکان سنجی حذف آن در شرایط گلخانه ای توسط گیاه نی تالابی و سلولز علوم و تکنولوژی محیط زیست: 0; 10
6
Esmaeil Abbasi, Hana Etemadi, Joseph Smoak, , Mohammad Hassan Mahoutchi (2021) Dust storm source detection using ANP and WRF models in southwest of Iran Arabian Journal of Geosciences: 14; 1529
7
معصومه محمودی، شراره پور ابراهیم آبادی ، افشین دانه کار ، هانا اعتمادی (1400) تعیین معادله رشدسنجیِ زیتوده و محاسبه کربنِ درختچهی حرا Avicennia marina در خلیج نایبند بوم شناسی آبزیان: 11; 26-35
8
اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی، محمدحسن ماهوتچی (1399) شناسایی الگوهای گردشی متوسط مقیاس مؤثر بر رخداد پدیده گرد و غبار در استان بوشهر خشکبوم: 10; 16
9
Hana Etemadi, Joseph Smoak, Esmaeil Abbasi (2020) Spatiotemporal pattern of degradation in arid mangrove forests of the Northern Persian Gulf OCEANOLOGIA: 0; 16
10
Hana Etemadi, , Esmaeil Abbasi (2020) Variability of organic carbon matter and nitrogen deposits in a carbonate platform of mangroves Journal of Wildlife and Biodiversity: 4; 9
11
نرجس اوکاتی، ملیحه امینی، هانا اعتمادی (1398) تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) محیط زیست جانوری: ; 305،312
12
اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1398) مدلسازی عددی پدیده جوی مسبب آبگرفتگی در نواحی ساحلی خلیج فارس علوم و تکنولوژی محیط زیست: ; ،
13
14
Hana Etemadi, Joseph Smoak, (2018) Forest migration and carbon sources to Iranian mangrove soils JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS: ; 00،00
15
16
17
18
هانا اعتمادی، محمد شریفی کیا ، سیده زهرا صمدی، عباس اسماعیلی ساری ، افشین دانه کار (1393) شبیه سازی تغییرات اقلیمی آینده در منطقه ی جاسک و تأثیر آن بر جنگل های حرّ ا جغرافیا و توسعه: ; 87،104
19
هانا اعتمادی، مسعود رضایی، محمد علی ضیایی (1393) اثر آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره سیر بر مدت ماندگاری قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگه داری سرد بهره برداری و پرورش آبزیان: ; 15،32
مقالات در همایش ها
1
راستگو شیوا ، هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، حمید عمونیا (1401) مروری بر خورهای خط ساحلی استان بوشهر دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
2
بهاره مهیمنی، هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی (1401) اکوسیستمهای مانگرو و خطرات ناشی از نفت بر روی آنها دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
3
حمید عباس پور، هانا اعتمادی، نصیب الله عباس پور (1401) بررسی اکولوژیک گونههای جانوری منطقه حفاظت شده و پارک ملی تنگ صیاد دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
4
مهسا زارع گل کار، اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1401) پهنهبندی سیلاب با بهرهگیری از GIS دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
5
هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی (1399) شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در راستای توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: حوزه روستایی بحیری، شهرستان دشتی هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، ایران¡ کرج
6
اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1399) ارزیابی استراتژیک ظرفیت های توسعه گردشگری در روستاهای هدف مطالعه موردی: روستای بندر رستمی هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، ایران¡ کرج
7
خاطره یزدان پرست، اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1398) بررسی نرم افزارهای استفاده شده جهت تحلیل شاخص های اثرگذار و اثرپذیر بر گردشگری کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی، ایران¡ اهواز
8
هانا اعتمادی (1398) تعیین محدوده و درصد پراکنش مناطق مرجانی خارک و خارکو اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
9
هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، الهه خدابخشی (1398) اهمیت کربن و راه های تخمین کربن سطحی و عمقی در جنگل های مانگرو اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
10
هانا اعتمادی (1398) خطرات افزایش سطح آب ناشی از تغییر اقلیم بر مناطق ساحلی اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
11
هانا اعتمادی، مهرداد زهرایی، الهه خدابخشی (1398) اثر آب توازن کشتی بر اکوسیستم حساس ساحلی اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
12
هانا اعتمادی، سیده مریم خرازی ، مجتبی جوکار (1398) اثرات زیست محیطی آلودگی فلزات سنگین بر اکوسیستم های حساس خلیج فارس اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
13
اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1398) واکاوی آماری رخداد پدیده گرد و غبار در استان بوشهر چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1400) مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای شهری اهرم دانشگاه خلیج فارس
2
هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، محمود رضا همامی، علی محمد صنعتی، علی فخری، حسین جعفری (1399) بررسی راهکارهای مدیریتی-حفاظتی جهت کاهش تلفات جمعیت آهوی ایرانی بر اثر سیلاب‏های فصلی در منطقه حفاظت‏شده مند استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
3
اسماعیل عباسی، حمید عمونیا، هانا اعتمادی (1398) ارزیابی سرمایه گذاری گردشگری در بندر رستمی دانشگاه خلیج فارس
4
اسماعیل عباسی، حمید عمونیا، هانا اعتمادی (1398) طرح توجیهی سرمایه گذاری توسعه گردشگری روستای بحیری دانشگاه خلیج فارس
5
هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، علی محمد صنعتی، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد (1398) طراحی مفهومی و اجرایی سیستم مدیریت پسماندهای شهری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دانشگاه خلیج فارس
6
سیدجواد حسینی، احسان توسل پور ، فاطمه قبادیان، سکینه آویژگان، فاطمه نامجو، وحید مرشدی، مصطفی کامیاب، هانا اعتمادی، علی محمد صنعتی، مهدی محمدی، عباس جمالی، مریم عضدی، سید عبدالمجید حسینی ، حمید کرمی کبیر، سمیه زارعی، سما چراغی، سیده اسماء حسینی ، احمد فقیه احمدانی (1396) پبررسی، مطالعه و تعیین علل و اثرات افزایش جمعیت توتیاهای دریایی در آبسنگ های مرجانی جزیره خارگ و خارکو و راهکارهای مقابله با آن دانشگاه خلیج فارس
7
پایان‌نامه
1
راستگو شیوا ، هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، حمید عمونیا (1401) بررسی تغییرات خط ساحلی خورها با استفاده از تکنیک های سنجش از دور در استان بوشهر
2
3
4
5
6
7
معصومه محمودی، شراره پور ابراهیم آبادی ، هانا اعتمادی، افشین دانه کار (1398) تعیین ظرفیت جنگلهای مانگرو به منظور برنامه ریزی کاهش اثر CO2منتشر شده از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!