20 مرداد 1401
حسن حبيبي

حسن حبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ژنوتیپ ناحیه پروموتور ژن گاما اینترفرون بر جایگاه اتصال فاکتورهای رونویسی در مرغ بومی خوزستان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
IFN-gamma gene, polymorphism, transcription factor, In Silico analysis, immune system, Khozestan native chicken
پژوهشگران سالم مرمضی (نفر اول) ، حسن حبیبی (نفر دوم)

چکیده

Objectives: Identifying the genes that involved in the immune system are very important to immune system study and poultry breeding programs. One of the factors that affect the level of gene transcription is polymorphism in the upstream region of genes located on transcription factor binding sites. In the current study, the effect of promoter genotypes on transcription factor binding sites was investigated for interferon gamma as a gene that involved in the immune system. Materials