31 شهریور 1400

حسن حبیبی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دامپزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از عصاره گیاه دارویی سرخارگل در جیره جوجه گوشتی نژاد راس 803 به عنوان محرک رشد و تقویت کننده سیستم ایمنی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
echinace purpura, grouth factor, broiler
پژوهشگران حسن حبیبی (نفر اول)

چکیده

مقدمه: امروزه تولید محصولات غذایی سالم و ارگانیک از مهمترین دغدغه های محققین و تولید کنندگان در صنعت پرورش طیور می باشد. استفاده از گیاهان دارویی به دلیل تاثیرات مطلوب بر روی کیفیت و کمیت محصولات پروتینی طیور صنعتی و همچنین عدم وجود عوارض جانبی برای انسان به سرعت در حال افزایش می باشد. سرخارگل از جمله گیاهان دارویی می باشد که استفاده از آن به سرعت در حال افزایش است و دارای خواص درمانی مختلف از جمله تقویت کننده سیستم ایمنی می باشد. روش کار: برای پی بردن به این نکته که آیا عصاره این گیاه باعث تحریک و تقویت سیستم ایمنی پرنده در برابر بیماری نیوکاسل و همچنین افزایش بازده تولیدی در مرغ گوشتی نژاد راس می شود، عصاره این گیاه به آب آشامیدنی 5 گروه 03 قطعه ایی جوجه ی گوشتی نژاد راس، به میزان یک و دو میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی، طی زمان های مختلف اضافه گردید. جوجه ها در گروه کنترل، آب عاری از عصاره دریافت نمودند. جوجه ها از همان ابتدای دوره شماره گذاری و مرغ و خروس های هر گروه از یکدیگر تفکیک شدند. جوجه ها در همه گروه ها هفته ای یک بار و کلا در 7 نوبت وزن کشی شدند و در روزهای 82 و 28 خونگیری از ورید بال آن ها صورت گرفت. نتایج و بحث: مقایسه میانگین وزنی گروه های پنج گانه در نوبت های متوالی وزن کشی نشان داد که در زمان های گوناگون دوره پرورش اختلافاتی از لحاظ میانگین وزن بین گروه ها وجود دارد ولی اختلاف معنی دار آماری ) p?0.05 ( بین گروه های دریافت کننده دوزهای مختلف سرخارگل با گروه کنترل مشاهده نشد. ولی استفاده از عصاره سرخارگل در آب آشامیدنی جوجه های گوشتی باعث تقویت سیستم ایمنی و افزایش تیتر آنتی بادی در برابر ویروس نیوکاسل شد که از لحاظ آماری دارای تفاوت معنی داری بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از عصاره سرخارگل می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی پرنده در برابر بیماری نیوکاسل شود.