16 آذر 1400

حسن حبیبی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دامپزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نسبت جنسی نر و ماده بر روی تولید و قابلیت جوجه درآوری در گله های مرغ مادر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
hatchability, broiler breeders, sex ratio
پژوهشگران مهدی حقیقی (نفر اول) ، مهرداد ایرانی (نفر دوم) ، مهدی جعفری (نفر سوم) ، حسن حبیبی (نفر چهارم) ، سبحان فیروزی (نفر پنجم)

چکیده

Objectives: Several factors have been reported to affect fertility and hatchability of chicken eggs. In breeding flocks of birds, mating ratio of male to females plays a pivotal role in optimizing fertility and hatchability in the eggs produced by a flock. The study provides information on the reproductive performance of broiler breeder flock maintained at different male: female (M: F) ratios. Materials