20 مرداد 1401
حسن حبيبي

حسن حبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عناصر سرکوبگر و عامل اتصال سایت های هسته ای در ژن عملکردی GAL2 در گله های مرغ محلی خوزستان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Gal2 gene, transcription factor, Khozestan local chicken, In Silico analysis, immune system
پژوهشگران سالم مرمضی (نفر اول) ، حسن حبیبی (نفر دوم)

چکیده

Objectives: The recognition of repressive elements and functional nuclear factor binding sites or transcription factor binding sites (TFBSs) is the first step on the way to deciphering the DNA regulatory code. For both, immune systems and poultry breeding programs, study the expression and identification the TFBSs in promoter regions of defense gene are very important. We here performed an In Silico study to recognize binding sites of transcription factors in the upstream region of Gal2 gene in Khozestan local chicken, which essential for the immune system. Materials